ชื่อไทย : มะกล่ำต้น
ชื่อท้องถิ่น : มะกล่ำตาช้าง(กลาง,ชุมพร)/ มะแดง, มะหัวแดง, มะโหกแดง(เหนือ)
ชื่อสามัญ : Red sandalwood tree/ Coralwood tree/ Sandalwood tree/ Bead tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenanthera pavonina L.
ชื่อวงศ์ : MIMOSACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ยอดอ่อนมีขนนุ่มเป็นมันคล้ายเส้นไหม เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา บางครั้งมีรอยแตกระแหงเล็กๆ โคนต้นเป็นพูพอนต่ำ
ใบ :
ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 15-40 ซม. ช่อแขนงด้านข้างมี 2-6 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 7-15 คู่ เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.6-2.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. ปลายใบมน โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้านล่างสีนวลมีขน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 1-2 มม.
ดอก :
ออกเป็นช่อกลมยาว ตามกิ่งและซอกใบ ก้านดอกสั้น สีเหลือง ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ไม่มีขน ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-6 มม.
ผล :
ฝักแห้งแตก ฝักแบนยาวสีน้ำตาลกว้าง 1.2 ซม. ยาว 12-20 ซม. ฝักแก่จะบิดงอ เมล็ด สีแดง รูปร่างแบนและกลมหรือรี มีหลายเมล็ด
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : กรกฎาคม สิ้นสุดระยะติดผล : ธันวาคม

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบทั่วไป
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มกว้าง เจริญเติบโตเร็วเหมาะกับการปลูกให้ร่มเงาริมถนนหลวง
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี แสงแดดจัด
เพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : - เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำเครื่องเรือน
- รากต้มน้ำดื่มขับเสมหะ แก้ร้อนใน
- ใบต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้อง ท้องร่วง
- เมล็ดบดเป็นผงโรยแผล ฝี หนอง...[1]
- ราก แก้อาเจียน
- เมล็ดใช้เบื่อพยาธิ แก้อักเสบ ปวดศรีษะ
- ใบอ่อนและยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด...[2]
แหล่งอ้างอิง : [1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : ต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554